North Power står bakom positiv läktarkultur

Ett upprop som gett stort eko runt om i landet. I princip alla betydande supporterföreningar har nu ställt sig bakom initiativet positiv läktarkultur.Positiv läktarkultur är ett upprop mot den mediahets som ger en snedvriden bild av de problem vi har, och i kampen mot de fåtal som verkligen gör sporten skadaså skadar man också produkten. Denna snedvridna mediabild bidrar till att tvinga in många i en politisk korrekthet - där man ska ta tillvara på de problem som finnstill vilket pris som helst. Människors integritet kränks och man förlorar sin rättsäkerhet.Läs mer på www.positivlaktarkultur.se