Kallelse till extra årsmöte

OBS: Mötet hålls en timme före premiären. Matchen visas på Rinkside och vi hoppas vara klara i tid för nedsläpp!

Kallelse till extra årsmöte

Plats: Skellefteå Kraft ArenaTid: Tisdag 19 september 18.00Dagordning:§ 1. Årsmötets öppnande§ 2. Fastställande av röstlängd§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet§ 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare§ 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt§ 6. Fastställande av dagordning§ 7. Fyllnadsval av styrelseledamot§ 8. Ändring av stadgar, 18 §, Revision§ 9. Val av revisor§ 10. Uteslutande av medlem enligt stadgarnas 10 §, Uteslutning§ 11. Övriga frågor§ 12. Årsmötets avslutande