Ett tråkigt efterspel...

Tisdagens semifinal mellan Skellefteå och Luleå fick igår ett tråkigt efterspel när det från tillförlitliga källor framkom att Luleås sportchef, Lars ”Osten” Bergström, från sin sittplats i publikhavet fällt högljudda och rasistiska tillmälen mot Skellefteåspelare. Uppgifterna har också nått Skellefteås klubbdirektör Pea Israelsson, som valt att inte gå vidare med uppgifterna:- Nej, vi har hört uppgifter från flera håll att publiken reagerat men eftersom det är andrahandsuppgifter har vi valt att inte ta saken vidare till tävlingsnämnden. Vi har kontaktat Luleå Hockey med uppgifterna om vad publiken reagerat på, sen är det upp till dom som arbetsgivare att bedöma situationen. Vid kontakt med Mikael Lundström, tävlingsledare på Svenska Hockeyförbundet berättar han att det inte finns något regelverk kring hur företrädare för svenska hockeyföreningar ska uppträda:- Om en ledare agerar från båset blir det en fråga för disciplinnämnden, men angående det allmänna beteendet finns inga skrivna bestämmelser. Det handlar mer om kodex, oskrivna regler, som säger att man ska agera på ett korrekt sätt och vara en god representant för föreningen man representerar. Men så länge företrädaren inte är i båset så är det en fråga för arbetsgivaren. Jag ringer därför upp Thor Stöckel, vice ordförande i Luleå Hockey för att höra hans syn på saken.- Jag pratade med Pea i morse, angående helt andra saker, och då berättade han att han i andra hand fått höra dessa saker om Lars.  Hur reagerade du då?- Jag var också på plats under matchen men var så inne i matchen att jag inte noterade något. Sen satt vi nära Luleåklacken och det skriks det mycket där och är ett stort engagemang. Vilket i grund och botten är något positivt. Men jag framförde uppgifterna till Lars.Vad hade Lars att säga om uppgifterna?- Han berättade att han varit väldigt engagerad under matchen och vid ett flertal tillfällen reagerat men av vad jag förstår så har han inte sagt något kränkande. Ungefär så, sa han.Hur anser du i allmänhet att en företrädare för Luleå Hockey bör agera i offentliga sammanhang?- Man måste få vara engagerad även som ledare men det är viktigt att man agerar affärsmässigt och professionellt. Vi är i våra roller föredömen, både gentemot sponsorer och föräldrar.Om man ur ett allmänt perspektiv skulle anta att det framkom att en ledare från Luleå Hockey misskött sig under ett offentligt sammanhang, hur skulle ni som arbetsgivare hantera det?- Vi i styrelsen har arbetat fram en policy där det självklart framgår att vi ska verka och stå för goda värderingar. Naturligtvis är Luleå Hockey emot alla former av kränkningar och där har vi ett ansvar för våra anställda. Skulle det hända att någon bryter mot den policyn handlar det om på ett konstruktivt sett tydligt visa att inte accepterar sånt.Av uppgifter till North Power idag framkommer att en förälder under dagen avser anmäla Lars Bergströms till disciplinnämnden. Av vad som nu framkommit är dock en sådan anmälning helt utan verkan eftersom disciplinnämnden endast tar upp situationer som händer i direkt samband med match.Det är dock viktigt att den här incidenten inte ses i ljuset av att det handlar om just Lars ”Osten” Bergström och Luleå Hockey. Grova rasistiska uttalanden hör inte hemma någonstans, och när uttalanden kommer från företrädare av hockeyföreningar blir det väldigt svårt att på ett effektivt sätt driva en diskussion om ett positivt supporter- och läktarklimat.Semifinalserien som nu pågår mellan Skellefteå och Luleå är positiv för norrhockeyn och vi vill alla se en positiv stämning under matcherna så att barn och ungdomar hittar till hockeyn. Båda föreningarna är beroende av en framgångsrik juniorverksamhet, tillåts rasism och kränkningar ta större plats kommer det att få en avskräckande effekt och motverka alla våra intressen./Padwick