Det luktar illa, Luleå.

Med anledning av den senaste tidens händelser gällande Lars ”Osten” Bergström och journalisten Jonas Fahlman vill North Power härmed rikta ett öppet brev till Luleå Hockey och Luleå Fans. Vi vill redan här framhålla att North Power säkerligen har agerat felaktigt flertalet gånger historiskt, det är inte på något sätt första gången en hockeyklubb eller supporterförening beter sig illa, sannolikt inte sista heller för den delen. Men det förminskar inte på något sätt allvaret i rådande situation.Vad gäller historien med Osten så är fakta dessa; dagen efter första matchen mellan Skellefteå och Luleå berättade en kvinnlig bekant i femtioårsåldern för undertecknad – inte ilsket utan mer besviket – att Osten förstört hennes hockeyupplevelse. Hon berättade vidare att hon sitter på raden nedanför de platser som reserverats för motståndarlagets representanter och att det ibland kan vara ganska mycket inlevelse från just dessa platser. Just denna match var det dock något alldeles extra, eftersom Osten enligt henne gått för långt och skrikit ”Men ta bort negerjäveln!”. Till slut reagerade en annan herre och sa åt Osten att lugna ned sig, varpå Osten replikerade ett ”Håll käften!”. North Power reagerade på detta och ringde upp Skellefteås Pea Israelsson och Thor Stöckel om uppgifterna. Stöckel berättade att han suttit i anslutning till Osten men att åtminstone inte han hört några rasistiska tillmälen. Han berättade dock att han tagit kontakt med Osten men svarade väldigt svävande på Ostens syn på saken. Efter samtalen publicerade vi en artikel på northpower.nu. Dessa iakttagelser har uppenbarligen också nått Norran och Folkbladet eftersom både Fahlman och Ekström/Savonen senare under dagen också publicerade artiklar i ärendet. Senare under aftonen kom Expressen och sedermera också Aftonbladet med var sin artikel i frågan, där åtminstone Expressen uppger sig ha förstahandsuppgifter.North Power kan inte svara för övrigas bakomliggande motiv till sina publiceringar men för egen del hade det inget med Luleå Hockey i sig att göra, än mindre ett agg mot Osten som person. Vi tycker helt enkelt inte att det är ok att yttra sig i nedsättande ordalag om andra människors hudfärg. Vi tycker vidare att det är än mer anmärkningsvärt att en person som representerar en elitserieförening yttrar sig så. Särskilt med tanke på dennes ansvar dels gentemot arbetsgivaren och dels som förebild gentemot sponsorer, föräldrar och barn och inte minst de egna supportrarna. Om kända ansikten för föreningar tillåts uttrycka sig på detta vis legitimerar man beteendet och det blir väldigt svårt att i  nästa led föra en trovärdig och fruktbar diskussion med supportrar om läktarklimat.North Power kan inte med säkerhet säga att Osten sagt det han anklagas för. Det kan inte heller Fahlman eller någon annan. Ingen har heller påstått sig veta säkert. Däremot är det ett så allvarligt uttalande att det förtjänar att uppmärksammas så att sanningen får komma fram.Situationen har nu fått onödigt stora proportioner med alla polisanmälningar som skett, men Luleå Hockeys sätt att bemöta problemet har inte underlättat situationen. Om man klart och tydligt från dag ett hade visat med handlingskraft att man inte accepterar ett sådant eventuellt uttalande med en vilja gå till botten med problemet, hade sannolikt uppmärksamheten inte blivit lika stor. Tyvärr valde istället Luleå och Osten att komma med vaga uttalanden och tveksamma ställningstaganden.Det hade dock sannolikt stannat där, om inte en liten klick s.k. supportrar av Luleå Hockey lämnat allt sunt förnuft hemma och gått till fysiska och verbala angrepp mot Jonas Fahlman. Orsaken till dessa sägs vara den smutskampanj som Fahlman bedriver mot Luleå Hockey. Vidare kallar man honom lögnare och är själva helt säkra på Ostens oskuld. Smutskampanj eller inte, Fahlman har aldrig hävdat sig sitta på sanningen. Dessutom är han långt ifrån ensam om rapporteringen av Ostens agerande. Slutligen ska det kanske tilläggas att inte heller dessa personer som kallar sig Luleåsupportrar har någon aning om vad som egentligen är sant i frågan. Det vet bara Osten och de som uppmärksammade vad han faktiskt sa. En sådan förmåga att lyfta blicken verkar dock denna klick människor sakna helt. I stället väljer man att agera med reptilhjärnan, och angriper Fahlman med dels fysiska föremål och dels grova personangrepp som närmast kan liknas vid förtal (nej, det Fahlman skrivit har inget med förtal att göra) och med det agerandet skadar man inte bara sig själva utan sätter föreningen än mer i dålig dager.Här hade dock Luleå Hockey och Luleåfans en chans till att återigen kraftigt visa att sitt avståndstagande. Vad gör man då? Jo, Stöckel meddelar förvisso att beteendet var felaktigt men att Fahlman, efter vad han hört, tagit en väg förbi Luleås klack och sett nöjd ut. Därigenom implicerar alltså Stöckel och Luleå Hockey att Fahlman har medverkat till problemet genom att passera Luleåklacken. Faktum är att Luleåfans markerar sitt avståndstagande tydligare genom att säga att man tar ”kraftfullt avstånd”, även om supporterförningen också avslutar med samma ”men”. Avståndstagandet från Luleå Fans hindrar dock inte vissa ”supportrar” från att fortsätta sitt aggressiva beteende mot Fahlman, som även efter det officiella avståndtagandet mottagit olika former av hot, via Internet, telefon och sms så till den milda grad att nämnde Fahlman nu känner sig uppriktigt rädd och tagit time out från sin hockeyrapportering.Detta ska inte kunna hända. Det ska inte tillåtas hända. Luleå Hockey som förening och Luleåfans som officiell supporterförening till klubben måste självklart visa att man inte accepterar denna behandling av en journalist, och framför allt människa. Som journalist har man en meddelarfrihet som förenas med den grundlagsskyddade yttrandefriheten och tryckfriheten. Detta ansvar åvilar självfallet inte bara Luleå, utan det får ses som en allmän uppmaning till samtliga hockeyföreningar och supporterföreningar i Sverige att ta sitt ansvar och skydda enskilda från nu uppkommen situation.Vi är medventa om att vårt agerande medför att NP kommer att granskas extra hårt. Vi ser dock inte detta som någonting negativt då en supporterklubb aldrig får bli en skyddad verkstad för de som inte följer samhällets regler.Det luktar illa, Luleå./North Power,genom padwick